Gerçekleştirilen Çalışmalar

Proje No: 404021 No’lu ÖNAP Projesi

Proje Başlığı:İnsan

Bilgisayar Etkileşimi Çerçevesinde Kullanılabirlik Çalışması: İstanbul Üniversitesi Web Sayfası

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Sevinç Gülseçen

Birimi:Enformatik Bölümü

Projenin Yardımcı Araştırıcıları ve Birimleri:

Enformatik Bölümü

Elektrik Elektronik Bölümü

BUYAMER( Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi) 


Tez Adı: ” Çocuklara Yönelik Mobil Uygulamalar için Katılımcı Tasarım Yöntemi ile Kullanılabilirlik Rehberi Oluşturulması”
Yabancı Dildeki Adı:”Developing Usability Guidelines for Mobile Applications Targeting Children Using Participatory Design Method “
Öğrenci: Tuba UĞRAŞ
Danışman: Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN
Bitirme Yılı: Devam Ediyor
 

Tez Adı: ” İstanbul Üniversitesi Web Sayfasının Kullanılabilirlik Analizi”
Yabancı Dildeki Adı:” Usability Analysis oflstanbul University Web Page”
Öğrenci: Emine ÇİFTÇİ
Danışman: Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN
Bitirme Yılı: Devam Ediyor
 

Tez Adı:“Üniversite Web Sitelerinin Erişebilirlik Analizi: İstanbul Üniversitesi Örneği”
Yabancı Dildeki Adı:”Analysis of Accessibility of University Web Sites: İstanbul University Case Study “
Öğrenci: Merve BEDİR
Danışman: Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN
Bitirme Yılı: Devam Ediyor